โครงการพิเศษสหกรณ์

CU PAGES


โครงการ Cu Pages

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลธุรกิจของสมาชิกเข้าไว้ด้วยกันเพื่อสะดวกในการค้นหาและเลือกใช้บริการซึ่งเปรียบเสมือนหนังสือคู่มือที่ใช้ค้นหาสถานประกอบการที่เราสนใจจะเข้าใช้บริการ โดยสหกรณ์เป็นตัวกลางในการรวบรวมข้อมูล และทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่สมาชิกทั่วไปได้ทราบข้อมูลและสามารถเลือกใช้บริการที่เป็นของสมาชิกด้วยการค้นหาจากรายชื่อที่สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ โดยโครงการนี้สมาชิกจะได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสมาชิกที่เป็นเจ้าของสถานประกอบการและผู้ใช้บริการ โดยเจ้าของสถานประกอบการที่เข้าโครงการนี้จะได้รับสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจกับสหกรณ์ โดยมีข้อแลกเปลี่ยนเป็นการให้ส่วนลดกับสมาชิกสหกรณ์ที่เข้าใช้บริการ
วัตถุประสงค์
  • เพื่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจของสมาชิก
  • เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
  • เพื่อเป็นการเพิ่มลูกค้าให้สถานประกอบการ
  • เพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของสมาชิกที่เป็นผู้ใช้บริการ
  • เพื่อสะดวกในการเลือกเข้าใช้บริการของสมาชิก
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
  1. 1. เป็นสมาชิก Cu Bank เท่านั้น
  2. 2. สินค้าและบริการอยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน
เช่น อาหาร  ต้องสะอาด ถูกสุขอนามัย
      บริการ  อุปกรณ์ในการให้บริการและสถานที่ปลอดภัย
ผู้เข้าร่วมโครงการแนะนำสินค้าและบริการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น